دسترسی سریع                                                                                      
 
اطلاعیه ها

قابل توجه دبیران محترم کار و فناوری

(اطلاعیه برگزاری بازارچه در مدارس)

پیوست 1         پیوست 2

------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه شماره یک آزمون مجازی نجوم


------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه شماره دو : آموزش برای توسعه پایدار در قالب پروژه های دانش آموزی

ضمیمه 1      ضمیمه2

 
سال 1394