اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره متوسطه استان یزد

 

 
اطلاعیه
 

کسب رتبه اول مسابقات وبلاگ نویسی دبیران دین و زندگی سراسر کشور توسط آقای جمال انصاری نیا دبیر دین و زندگی شهرستان میبد را به ایشان و جامعه فرهنگیان استان تبریک عرض می نمائیم.

 
               
 
 
                 
 
 
             
 
 
               
 

کتاب معلم(راهنمای تدریس) آمادگی دفاعی سال دوم دوره متوسطه دوم

فهرست         دروس1-2         دروس 3-4-5-6              دروس 7-8-9-10

 
دوره اول متوسطه                
 
 
دوره دوم متوسطه