دبیرخانه های فنی و حرفه ای و کاردانش                    
 

ساخت و تولید (آذربایجان شرقی)

عمران (اصفهان) 

برق (البرز)  

مدیران هنرستان (تهران)

مدیریت خانواده (چهارمحال و بختیاری) 

هنر (چهارمحال و بختیاری)

فرش (خراسان جنوبی)

طراحی و دوخت (خراسان رضوی)

صنایع غذایی (خراسان رضوی)

کامپیوتر (خراسان رضوی) 

کار آفرینی (زنجان)

بهداشت و ایمنی کار (کردستان)

صنایع دستی (کرمان)

تاسیسات (کرمانشاه)

امور دامی (گیلان)

حسابداری (گیلان)

مکانیک خودرو (همدان)

امور اداری (قزوین)

سرامیک (قزوین)